Mladé Buky - Sejfy (lesní plovárna)

nádrž ke koupání 

Koupaliště Mladé Buky - Sejfy (lesní plovárna)

Provozovatel:

Lesní plovárna s.r.o.
Primátorska 296/38
180 00 Praha 8

 

IČO: 01837940

 

http://lesniplovarna.cz/
tel.: +420 777 239 207
e-mail: info@lesniplovarna.cz

 

Vybavenost:
WC, sprchy, převlékárny, restaurace, ubytování v chatkách, bungalovech, apartmánech

Popis:
Areál lesní plovárny se nachází cca 1 km vzdušnou čarou na sever od Mladých Buků. Betonová nádrž o rozměrech cca 25 x 50 m s ochozem je napájená z místní vodoteče. Na ochoz navazuje restaurace a odpočinkové travní plochy. V areálu je možnost ubytování v chatkách, bungalovech a apartmánech.

 

Poslední informace:

 

Datum

Hodnocení

Poznámka

31.8.2020

provoz koupaliště ukončen 6.9.2020, rekreační zařízení zůstává i nadále v provozu


Podrobnosti ke kontrole jakosti vody ke koupání v roce 2020 ZDE

 

voda vhodná ke koupání

voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

zhoršená jakost vody

voda nevhodná ke koupání

voda nebezpečná ke koupání

odběry neprováděny

 

Historie - jakost vody v předcházejících koupacích sezónách ZDE