Jakost vody ke koupání - 36. týden 2020


Jakost vody ke koupání – 36. týden 2020

V pondělí 31.8.2020 byly odebrány vzorky vody z koupacích oblastí VN Rozkoš – Velká Jesenice a Oborský rybník v Jinolicích, na obou je voda vhodná ke koupání, v Jinolicích je stále třeba počítat s její sníženou průhledností. Máme k dispozici také výsledky rozborů vzorků vody odebraných stejného dne na koupališti ve volné přírodě Dachova a 26.8.2020 na koupališti Pecka, i na těchto vodních plochách je voda vhodná ke koupání.

Vzhledem k tomu, že většina provozovatelů nahlásila se začátkem září ukončení koupací sezóny, končí Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje tímto týdnem s pravidelnými týdenními aktualizacemi jakosti vod ke koupání včetně vydávání tiskové zprávy.

Na jakost vody v koupalištích, která ještě zůstávají v provozu, je možné se dotázat přímo u jeho provozovatele.

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
3. září 2020, 12:15 hodin