Nařízení GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Základní informace o zpracovávání osobních údajů poskytované v souladu s čl. 13 a 14 nařízení GDPR

 

Kontakty

 

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů

 

Přehled agend - zpracovávání osobních údajů