Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY

 


 

Akutní respirační infekce a chřipka - 50. týden 2017


ZKOUŠKY ZNALOSTÍ HUB
Dne 29. března 2018 se na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen "KHS") budou konat zkoušky ze znalostí hub.
Zájemci o vykonání této zkoušky musí podat na KHS příslušnou podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby žádost. Žádost (přihláška ke zkoušce) je k dispozici na webových stránkách KHS Královéhradeckého kraje (www.khshk.cz)  v sekci  Formuláře a postupy → Odbor hygieny výživy → Přihláška ke zkoušce znalostí hub nebo ke stažení ZDE.


1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

Světová zdravotnická organizace každý rok připomíná 1. prosince Světový den boje proti AIDS. Poprvé byl tento den vyhlášen v roce 1988.

 

V Královéhradeckém kraji poprvé – program „Zdravé koule"
Dne 22. listopadu 2017 proběhl na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, Hradec Králové primárně preventivní program "Zdravé koule".

 

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za 3. čtvrtletí 2017

 

Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 3. čtvrtletí 2017

 

Odběry vzorků písku z venkovních hracích ploch s pískovištěm v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

Podle informací SÚKL bylo v ČR k 1. 9. 2017 ukončeno bez náhrady uvádění léčivého přípravku PNEUMO 23 na trh. Některé zdravotní pojišťovny proto již přistoupily k alternativnímu řešení pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím, a to konjugovanou očkovací látkou PREVENAR 13. Doporučený postup pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťující pravidelné očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím byl zveřejněn např. na webu VZP.

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...