Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY22. března - Světový den vody

Světový den vody je vyhlašován OSN od roku 1993. V České republice se ke Světovému dni vody připojují zejména vodárenské společnosti, tradiční jsou dny otevřených dveří.

 

21. března - Mezinárodní den zdravého spánku

Mezinárodní den zdravého spánku je vyhlašován od roku 2002

 

Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy

Informace ECDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí) - hodnocení rizika pro cestovatele z EU

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...

 

 

"Nové" povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Od 1. prosince 2015 se na stavebníky rodinných domů vztahují nové povinnosti, které jsou konkrétně upraveny v § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Důraz je kladen na řešení ochrany nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení před hlukem.

 

Změny v právní úpravě ochrany před hlukem

V roce 2015 se výrazně změnila právní úprava v oblasti ochrany před hlukem ve venkovním prostoru.

 

Kampaň "Solme s rozumem"

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se zapojilo do kampaně s názvem "Solme s rozumem".