Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY16. říjen - Světový den výživy

Světový den výživy se slaví každoročně 16. října jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) dne 16. října 1945.

 

Zkoušky znalostí hub

V průběhu měsíce listopadu 2017 se na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen "KHS") budou konat zkoušky ze znalostí hub.
Zájemci o vykonání této zkoušky musí podat na KHS příslušnou podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby žádost. Žádost (přihláška ke zkoušce) je k dispozici na webových stránkách KHS Královéhradeckého kraje (www.khshk.cz) v sekci Formuláře a postupy → Odbor hygieny výživy → Přihláška ke zkoušce znalostí hub nebo ke stažení ZDE.
Termín konání zkoušek bude upřesněn po obdržení přihlášek.

 

Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

Podle informací SÚKL bylo v ČR k 1. 9. 2017 ukončeno bez náhrady uvádění léčivého přípravku PNEUMO 23 na trh. Některé zdravotní pojišťovny proto již přistoupily k alternativnímu řešení pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím, a to konjugovanou očkovací látkou PREVENAR 13. Doporučený postup pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťující pravidelné očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím byl zveřejněn např. na webu VZP.

 

Jak se vyhnout potížím GIT a být fit

Příčiny potíží spojených s poruchami funkce zažívacího systému neboli gastrointestinálního traktu (GIT) mohou být různé - změna stravovacích návyků, nevhodné složení a množství pokrmů a nápojů, nedostatek tekutin, přetížení organizmu, nejčastěji jde však o onemocnění bakteriálního nebo virového původu. Článek uvádí informace, jak se vyhnout alimentárním nákazám (z potravin) a nepříjemnostem, které tato onemocnění provází.

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...