Články: Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 255/2015 Sb.
hl.strana

Povinně zveřejňované informace
hlavní stránka

Funkce prošetřovatele

hlavní stránkaSměrnice ředitele KHS č. 14/2007
Směrnice ředitele KHS č. 14/2007

Postup při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Postup při poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informaci
Sazebník úhrad za poskytování informaci

Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy

Vnitřní organizační struktura
Vnitřní organizační struktura

Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení

Zákon č. 106/1999 Sb.
hlavní stránka