Články: Očkování

Evropský týden očkování
očkování

Očkování proti chřipce
očkování proti chřipce - hl. stránka

Očkování
očkování - hl. stránka

Chřipka - informace k očkování
Publikováno 30.10.2013

Informace o povinném očkování dětí proti TBC
Publikováno 10.10.2011
Tento text je určen pro anglické, čínské, mongolské, německé, rumunské, ukrajinské a vietnamské občany žijící na území ČR.

Selektivní BCG vakcinace – překlad příloh vyhl. č. 537/2006 Sb. upravující selektivní BCG vakcinaci
Publikováno 25.3.2011.
Tento text je určen pro vietnamské občany žijící na území ČR.