Sazebník úhrad za poskytování informaci


Kopírování dokumentů
úkon                                                       cena
kopie A4 jednostranně                              3,00 Kč
kopie A4 oboustranně                               3,20 Kč
kopie A3 jednostranně                              3,30 Kč
kopie A3 oboustranně                               3,70 Kč

 

Tisk dokumentů
tisk A4 jednostranně                                 3,20 Kč
tisk A4 oboustranně                                  3,50 Kč
tisk A3 jednostranně                                 3,70 Kč
tisk A3 oboustranně                                  4,40 Kč
tisk A4 jednostranně barva text                 5,00 Kč
tisk A4 oboustranně barva text                  7,10 Kč
tisk A4 jednostranně barva obrázek          13,40 Kč

 

Kopírování na nosiče dat
Kopie provádíme výhradně na nosiče poskytované Krajskou hygienickou stanicí (zahrnuto v ceně).
kopie dat na CD                                       63 Kč
kopie dat na DVD                                     65 Kč

 

Náhrady za odeslání poštovních zásilek
Řídí se platným ceníkem poštovní přepravy, k ceně se připočítává cena za obálku ve výši 0,50 až 4 Kč podle velikosti zásilky.

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání požadované informace činí náklady za každou hodinu práce (i započatou) jednoho zaměstnance 220 Kč.

 

Úhrada nákladů
Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč.

 

Úhrada za náklady spojené s poskytnutím informace se hradí bankovním převodem nebo v pokladně v sídle Krajské hygienické stanice.

 

Výsledná úhrada nákladů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Uváděné ceny jsou konečné, KHS není plátcem DPH.