Vnitřní organizační struktura

 

Organizační struktura - diagram

 

Krajská hygienická stanice se člení na: 


 • sekci pro ochranu a podporu veřejného zdraví;
 • odbor správní;
 • odbor ekonomicko provozní.

 

Odbory a oddělení začleněné do sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví:


 • odbor protiepidemický
  - oddělení protiepidemické, pracoviště Hradec Králové a územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou;
  - oddělení protiepidemické, územní pracoviště Jičín a Trutnov;
  - oddělení protiepidemické, územní pracoviště Náchod;

 

 • odbor hygieny obecné a komunální
  - oddělení hygieny obecné a komunální, pracoviště Hradec Králové;
  - oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Jičín;
  - oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Náchod;
  - oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou;
  - oddělení hygieny obecné a komunální, územní pracoviště Trutnov;

 

 • odbor hygieny práce
  - oddělení hygieny práce, pracoviště Hradec Králové;
  - oddělení hygieny práce, územní pracoviště Jičín;
  - oddělení hygieny práce, územní pracoviště Náchod;
  - oddělení hygieny práce, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou;
  - oddělení hygieny práce, územní pracoviště Trutnov;

 

 • odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
  - oddělení hygieny výživy, pracoviště Hradec Králové a územní pracoviště Jičín;
  - oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Náchod;
  - oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou;
  - oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Trutnov;
  - oddělení hygieny předmětů běžného užívání;

 

 • odbor hygieny dětí a mladistvých
  - oddělení hygieny dětí a mladistvých, pracoviště Hradec Králové a územní pracoviště Jičín;
  - oddělení hygieny dětí a mladistvých, územní pracoviště Náchod a Rychnov nad Kněžnou;
  - oddělení hygieny dětí a mladistvých, územní pracoviště Trutnov;

 

 • podpora zdraví a zdravotní politiky

 

Odbor správní tvoří:

- oddělení právní a kontrolní;

- oddělení personální a dokumentační.

 

Odbor ekonomicko provozní tvoří:

- oddělení ekonomické;

- oddělení provozně organizační.