Mladé Buky - Sejfy (lesní plovárna)

Nádrž ke koupání 

Koupaliště Mladé Buky - Sejfy (lesní plovárna)

Provozovatel:

Lesní plovárna s.r.o.
Primátorska 296/38
180 00 Praha 8

 

IČO: 01837940

 

http://lesniplovarna.cz/
tel.: +420 777 239 207
e-mail: info@lesniplovarna.cz

 

Vybavenost:
WC, sprchy, převlékárny, restaurace, ubytování v chatkách, bungalovech, apartmánech

Popis:
Areál lesní plovárny se nachází cca 1 km vzdušnou čarou na sever od Mladých Buků. Betonová nádrž o rozměrech cca 25 x 50 m s ochozem je napájená z místní vodoteče. Na ochoz navazuje restaurace a odpočinkové travní plochy. V areálu je možnost ubytování v chatkách, bungalovech a apartmánech.

 

Poslední informace:

 

Datum

Hodnocení

Poznámka

20.8.2018

x

 


voda vhodná ke koupání

voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

zhoršená jakost vody

voda nevhodná ke koupání

voda nebezpečná ke koupání

odběry neprováděny


Podrobnosti ke kontrole jakosti vody ke koupání 2018 ZDE

 

Historie - jakost vody v předcházejících koupacích sezónách ZDE