Kontakty Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Habrmanova 19/1

501 01 Hradec Králové

IČO 71009213

 

telefon (ústředna): 495 058 111

telefon (podatelna): 495 058 502

 

adresa elektronické podatelny: e-podatelna@khshk.cz

e-mailová adresa: khshk@khshk.cz

datová schránka ID: dm5ai4r

 

Informace o hodinách určených pro příjem podání na jednotlivých podatelnách KHS Královéhradeckého kraje najdete ZDE.

 


 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

Na pracovišti v Hradci Králové jsou z technických důvodů momentálně dostupné pouze některé pevné telefonní linky, pro kontakt s KHS proto využívejte následující telefonní čísla:

495 058 111 - ústředna

495 058 502 - podatelna

495 058 622 - protiepidemické oddělení

495 058 529 - oddělení hygieny dětí a mladistvých

495 058 429 - oddělení předmětů běžného užívání

495 058 427 - oddělení hygieny výživy

495 058 422 - oddělení hygieny obecné a komunální

495 058 402 - oddělení hygieny práce

 

Pracoviště Hradec Králové - jmenný seznam

ústředna - 495 058 111

podatelna - 495 058 502

 

Územní pracoviště Jičín - jmenný seznam

ústředna - 493 585 811

 

Územní pracoviště Náchod - jmenný seznam

ústředna - 491 407 811

 

Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou - jmenný seznam

ústředna - 494 339 041

 

Územní pracoviště Trutnov - jmenný seznam

ústředna - 499 829 511

 


 

Poskytování informací médiím - nejlépe cestou přes e-mail media@khshk.cz, který je v pracovní době trvale sledován.

 


 

Kontakt pro poskytovatele zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb pro hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího infekčního onemocnění nebo podezření na takové infekční onemocnění nebo epidemický výskyt:

 

Beranová Eva, MUDr. - 731 628 628

Kučera Ivan, MUDr., Ph.D. - 603 260 418