Jakost vody ke koupání – 35. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 35. týden 2019

 

V tomto týdnu máme k dispozici dva výsledky rozborů vzorků vody, které byly odebrány v pondělí 26.8.2019. Jedná se o koupaliště WAKE PARK v Plačicích a nádrž ke koupání Pecka, na obou je voda vhodná ke koupání.

 

Vzhledem k tomu, že většina provozovatelů nahlásila se začátkem září ukončení koupací sezóny, končí Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje tímto týdnem s pravidelnými týdenními aktualizacemi jakosti vod ke koupání včetně vydávání tiskové zprávy. V příštím týdnu budou zveřejněny pouze poslední výsledky rozborů vzorků vody z koupacích oblastí v letošní koupací sezóně.

 

Na jakost vody v koupalištích, která ještě zůstávají v provozu, je možné se dotázat přímo u provozovatele.

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
29. srpna 2019, 11:45 hodin