Jakost vody ke koupání - 24. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 24. týden 2019

 

V pondělí 10. června 2019 byly odebrány vzorky vody z koupacích oblastí, na VN Rozkoš - Velká Jesenice je voda vhodná ke koupání, v Oborském rybníku v Jinolicích je koupání také bez omezení, pouze je zde potřeba počítat se sníženou průhledností vody pod 1 metr.

 

V tomto týdny máme k dispozici také výsledky rozborů z koupaliště ve volné přírodě Dachova, z Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem (na obou odběry 10.6.2019), z nádrže ke koupání Rychnov nad Kněžnou - Včelné (odběr 11.6.2019) a Pecka (odběr 5.6.2019), na kterých je voda vhodná ke koupání.

 

Všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji, která již zahájila svůj provoz, mají vodu ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!


Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
13. června 2019, 13:30 hodin

Aktualizováno 14. června 2019, 10:15 hodin