Informace o výskytu onemocnění spalničkami na Trutnovsku


Informace o výskytu onemocnění spalničkami na Trutnovsku

Na Trutnovsku je t.č. zaznamenán zvýšený výskyt onemocnění spalničkami. Hospitalizováno je cca 20 osob. Tyto osoby mají vazbu na společnost Siemens, pobočka Trutnov.

Osoby, které byly s nemocnými v blízkém a přímém kontaktu (dále jen kontakty) je třeba pokud možno izolovat v jejich bydlišti. Pokud u těchto osob nejsou zjištěny protilátky proti spalničkám, je nutná jejich izolace po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným v domácím prostředí. KHS nadále pokračuje v epidemiologických šetřeních, nastavuje protiepidemická opatření pro rizikové kontakty.

Spalničky jsou mezi lidmi snadno přenositelné. Zdrojem této nákazy je výhradně nemocný člověk. K přenosu viru, který způsobuje onemocnění spalničkami, dochází primárně kapénkami, vzácně i nepřímo vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, případně rukama kontaminovanýma nosním sekretem. Spalničky se začínají projevovat jako běžné virové onemocnění spojené s rýmou, zánětem spojivek, kašlem a případně teplotou. Až následně se většinou objevuje vyrážka začínající na kůži hlavy (za ušima na záhlaví i ve vlasech) a na obličeji, která se postupně šíří dále i na trup a horní a dolní končetiny. Z hlediska infekčnosti je důležitý okamžik objevení se kožní vyrážky. Nemocný může nakazit ostatní již cca 2 - 4 dny před a následně až 4 dny po výsevu této vyrážky. Onemocnění spalničkami trvá cca 7 - 10 dní, je nutná hospitalizace nemocného ve zdravotnickém zařízení.

Z hlediska prevence onemocnění spalničkami je nejúčinnější ochranou očkování. Jinak se jedná o klasická preventivní opatření jako u všech respiračních onemocnění. Pokud možno zejména se vyhýbat bližšímu kontaktu s osobami s patrným respiračním onemocněním a důkladně si mýt ruce, zejména před jídlem.

V této chvíli se jako zásadní jeví dodržování domácí izolace u rizikových kontaktů. Pokud se u některého z nich objeví výše uvedené klinické příznaky, zejména popsaná vyrážka, je nutná hospitalizace na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové (patří-li spádově do Královéhradeckého kraje). Obecně je důležité, aby každý, kdo má výše popsané příznaky, prvotně použil při kontaktu s ostatními lidmi ústenku a nejlépe telefonicky konzultoval svůj stav s praktickým lékařem.

V souvislosti s dotazy firem o možnosti provedení prevence onemocnění spalničkami u svých zaměstnanců, lze navrhnout následující postup:
  • zaměstnavatel věc projedná se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který by měl být organizátorem akce
  • prostřednictvím praktických lékařů nebo očkovacích center je možné využít dvě cesty - 1. vyšetřit u zaměstnanců hladiny protilátek a následně očkovat osoby s nedostatečnou hladinou, 2. očkovat bez kontroly protilátek.

5. března 2019, 13:45 hodin