Jakost vody ke koupání – 36. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 36. týden 2018

 

V pondělí 7. září 2018 byly odebrány poslední vzorky vody z koupacích oblastí v letošní koupací sezóně. Výsledky rozborů potvrdily, že na VN Rozkoš, v lokalitě Velká Jesenice je voda vhodná ke koupání. V Oborském rybníku v Jinolicích je vzhledem ke zvýšenému počtu sinic, chlorofylu-a a snížené průhlednosti zhoršená jakost vody. KHS proto upozorňuje na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou.


Vzhledem k tomu, že většina provozovatelů již nahlásila ukončení koupací sezóny, končí Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje tímto týdnem s pravidelnými týdenními aktualizacemi jakosti vod ke koupání včetně vydávání tiskové zprávy, koupací sezóna 2018 je ukončena.

 

Na jakost vody v koupalištích, která ještě zůstávají v provozu, je možné se dotázat přímo u provozovatele.

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
6. září 2018, 13:45 hodin