Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Kontaktní údaje:
Mgr. Štefan Glezgo                                            tel.: +420 224 972 123  
Ministerstvo zdravotnictví ČR                              elektronická adresa: oia@mzcr.cz
Palackého nám. 4                                              web: https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju_15516_11.html
128 01 Praha 2                                                  ID datové schránky: pv8aaxd  
IČ: 00024341