Dachova u Hořic

Koupaliště ve volné přírodě   

Koupaliště Dachova u Hořic

Provozovatel:
Technické služby Hořic s.r.o.
Čelakovského 1457
508 01 Hořice v Podkrkonoší
Tel.: 493 624 066 koupaliště
770 191 746, 734 319 812
e-mail: rychtera@tshorice.cz


Vybavenost:
WC, šatny, převlékárny, kemp, občerstvení

Popis:
Přírodní koupaliště nacházející se cca 1,5 km od Hořic na severním úpatí Hořického Chlumu v příměstském rekreačním území Dachova. Nádrž o ploše 7 900 m2 z pískovcových kvádrů, napájená lesními prameny, se zatravněnými odpočinkovými plochami a písčitou pláží.

 

Poslední informace:

 

Datum

Hodnocení

Poznámka

31.8.2020

x

 

Podrobnosti ke kontrole jakosti vody ke koupání v roce 2020 ZDE

 

voda vhodná ke koupání

voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

zhoršená jakost vody

voda nevhodná ke koupání

voda nebezpečná ke koupání

odběry neprováděny


Historie - jakost vody v předcházejících koupacích sezónách ZDE

 

Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2016 - 2019):

piktogram výborná kvalita vody

 

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění: Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.